HieuMr

Dịch vụ Khắc Laser tại hcm

TUYỂN DỤNG

Chương trình tuyển dụng

     

Chương trình tuyển dụng từ trường Đại Học

Có hai chương trình chính yếu :

Image

THỰC TẬP SINH QUẢN TRỊ

- Chương trình Thực tập sinh Quản trị nhằm phát triển những nhà chuyên môn tương lai và những quản lý tiềm năng.

GIÁM SÁT KINH DOANH TRẺ

Bạn yêu thích kinh doanh và mong muốn có cơ hội va chạm thực tế trên thị trường? Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình Giám sát kinh doanh trẻ sẽ đáp ứng đựơc nhu cầu của bạn.

Những khách hàng tiêu biểu đã Khắc Logo, Khắc Nhãn Mác bằng công nghệ Khắc Laser ở Khắc Logo.com


  • đối tác 1

  • seeee

  • bia